Το Φροντιστήριο

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας όλα αυτά τα χρόνια!
Εμείς ανταποδίδουμε με νέες υπηρεσίες, νέες εγκαταστάσεις και με τα πιο προσιτά δίδακτρα!

– Ολιγομελή τμήματα ανά επίπεδο                    

– 2 ώρες κάθε Σάββατο μελέτη της εβδομαδιαίας ύλης στο χώρο μας με καθηγητές δίπλα στα παιδιά για να μην δημιουργηθούν κενά και απορίες.

– Περισσότερο μάθημα, χαμηλότερα δίδακτρα. Έτσι απαντάμε εμείς στην κρίση… χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητά μας!

– Με την εγγραφή του μαθητή παρέχουμε εξειδικευμένο υλικό για κάθε μάθημα και βιβλία των Εκδόσεων του Οργανισμού μας.

– Δυνατότητα παρακολούθησης όλων των ειδικών μαθημάτων των Πανελλήνιων Εξετάσεων (σχέδιο, ξένες γλώσσες + αθλήματα) με τους ειδικούς συνεργάτες μας!


Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στα διαφορετικά προγράμματά μας:

Ειδικοί σύμβουλοι βρίσκονται δίπλα στους μαθητές και τους οδηγούν στην επιτυχία! (ψυχολόγοι για την καταπολέμηση του άγχους, σύμβουλοι επαγγελματικής σταδιοδρομίας για την επιλογή ομάδας προσανατολισμού και τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου).

Μετά το δωρεάν τεστ κλίσεων και δεξιοτήτων, σας προτείνουμε το αναγκαίο πακέτο μαθημάτων για σωστές βάσεις με τις πιο προσιτές τιμές. Το πρόγραμμα σπουδών μας είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στο νέο σύστημα εξετάσεων.

Ξεκινάμε από τα μέσα της χρονιάς της Β΄ Λυκείου προετοιμασία για τη Γ΄ Λυκείου και τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Οι έμπειροι καθηγητές μας με την απόλυτη εξειδίκευση στο αντικείμενό τους θα σας οδηγήσουν στην επιτυχία.

Έμπειροι συνεργάτες και ειδικά τμήματα για προετοιμασία τόσο για τις εξετάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ όσο και στα ΤΕΙ με βάση το νέο σύστημα εξετάσεων.

Εβδομαδιαία διαγωνίσματα προσομοίωσης – εξοικείωσης των μαθητών με το νέο σύστημα των Πανελλήνιων Εξετάσεων.


Συνεχής ενημέρωση των γονέων για την απόδοση των παιδιών και ευέλικτα προγραμματισμένα ραντεβού με τους διδάσκοντες !


Σεμινάρια για την καταπολέμηση του άγχους των μαθητών από ειδικούς συμβούλους.

developed & supported by Keystone